Skip links

SEÇ-G Politikası

SEÇ- G POLİTİKAMIZ

SEÇ-G politikamızın amacı, misyonumuzu yerine getirirken insanları ve çevreyi korumak ve geliştirmektir. OMURGA Üst Yöneitmi, SEG politikasını en önemli yönetim aracı olarak kabul eder. Ayrıca çalışanlarımız, bu politikanın öngördüğü prosedürleri ve talimatları öğrenir ve çalışmalarında uygular. SEÇ_G politikamızın anahatları aşağıdaki gibi özetlenebilir;

 1. Kazaların önlenmesi için proaktif önlemlerin alınması,
 2. Kaza olması halinde ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların en aza indirilmesi için reaktif önlemlerin hazırlanması,
 3. Kazaların kaydedilmesi ve bunlardan anlamlı ve yararlı sonuçlar çıkarılması, bu sonuçların çalışanlarla paylaşılması,
 4. SEÇ iç denetimlerinin düzenli olarak uygulaması,
 5. SEÇ sorumlularının yetki, görev ve sorumluluklarının tanımlanması,
 6. SEÇ kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek için SEÇ eğitiminin planlanması ve uygulaması, eğitimin yeterliliğinin sağlanması,
 7. Müşterilerimizin SEÇ politika ve hedeflerinin iyi anlaşılması ve gereklerinin yapılması,
 8. Faaliyetlerimizin sonucunda oluşan atıkların kontrol edilmesi ve çevresel etkilenmenin en aza indirilmesi,
 9. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre yasal mevzuatı ve müşteri şartlarına uygun olarak tüm önlemlerin alınması,
 10. Geliştireceğimiz yeni iş alanlarının ve projelerin çevreyi koruyucu ve geliştirici nitelikte olması,
 11. Çalışma ortamlarımızın iş sağlığı şartlarına uygun hale getirilmesi, bakımı ve geliştirilmesi.
 12. Tüm çalışanlar olarak yukarıda belirtilen SEÇ politikamıza uygun davranacağımızı taahhüt ederiz.

 

Genel Müdür

Erol TURAL

Home
Account
Cart
Search
Explore
Drag