Skip links

Kalite – İSG Ve Çevre Politikası

OMURGA MAKİNA, her bireyin güvenli bir iş ortamında çalışma ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının olduğu bilinci ile;

15 yılı aşan bilgi, tecrübe birikimli kadrosu ile akaryakıt ve endüstriyel tesislerinde akışkan transferleri için kullanılmakta olan tüm ekipmanların satış, satış sonrası servis ve destek hizmeti sunan bir firmadır. Bu çerçevede, Kalite – İSG ve Çevre politikamız aşağıdaki gibidir.

OMURGA MAKİNA;

  • Tüm iş ve çevre kazalarının önlenebilir olduğunu kabul eder.
  • Kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği kontrollerinin etkili bir şekilde planlanması, organizasyonu, uygulanması, izlenmesi ve gözden geçirilmesini sağlamak amacıyla entegre yönetim sistemi kurar ve uygular.
  • Sürdürülebilir sistem anlayışı ile uygulanabilir ve ölçümlenebilir sistem hedeflerini belirler, duyurur. Tüm çalışanlara danışma ve katılımı ile hedeflere uyumu sağlar,
  • Risklerin azaltılması, güvenli, sağlıklı bir çevre ve çalışma ortamının sağlanması, entegre yönetim sisteminin etkin olarak işletilmesi ve kesintisiz enerji üretimi için gerekli kaynakları aktarır.
  • İlgili tüm ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmelikler ile Entegre Yönetim Sistemi gerekliliklerine ve ilgili iş standartlarına uyum sağlar.
  • Operasyonları esnasında doğal kaynakların, havanın, suyun ya da toprağın direk ve dolaylı kullanımı ile oluşabilecek olumsuz çevresel etkilerin minimize edilmesi ve mümkünse yok edilmesi için mümkün olan en iyi teknolojiyi ve uygulamaları kullanarak çevre kirliliğinin önlenmesini sağlar.
  • Kalite, iş sağlığı güvenliği ve çevre performansının etkinliğini periyodik olarak gözden geçirerek sürekli iyileştirme ve geliştirme anlayışını benimser.
  • ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri standartlarının gerekliliklerine uyar.
  • Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği politikamızın başarı ve devamlılığının sağlanması, kural ve prosedürlere uyulması, tüm çalışan, yüklenici ve tedarikçilerimizle birlikte ortak sorumluluğumuzdur.

 

 

Kuruluşumuz çalışanları olarak bizler yukarıda belirtilen ilkeler ışığında işimizi sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi, kanun, mevzuat ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.

 

Genel Müdür / Ad Soyad / Tarih / İmza

Home
Account
Cart
Search
Explore
Drag