Hizmetlerimiz

Vibrasyon Ölçümü

Vibrasyon ölçümü ile yapılan titreşim analizi,dönen ekipmanların mekanik durumlarını inceleme, kontrol etme ve makinaların arızalarını tanımlama için kullanılan metotlardan en etkilisidir.Titreşim analizi, makinalar üzerinde titreşim ölçümü yaparak makinanın titreşim özelliklerine ait veri toplanır ve daha sonra toplanan bu verileri analiz ederek makinaların mekanik problemleri tespit edilir ve​ plansız duruşların önüne geçilir.